در راستای توسعه شیوه های جدید اعطای تسهیلات به دانشجویان

به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعــد و عموم دانشـــجویان، صـــنـدوق رفاه دانشــجویان در تاریخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ تأسیس گردید و زیر نظــر وزارت فرهنگ و آموزش عالی نسبت به ارایه خدمات به دانشــجویان فعالیت می‌نمود.در خـــــرداد ماه ۱۳۶۶ فعالیت صنــدوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از صنـــدوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مستقل گردید.با تصویب قانون و اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان در ۱۳۷۱/۱۲/۰۹ توسط مجلس شورای اسلامـی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به ارایه خدمات به دانشجویان عزیز ایران اسلامی در حال فعالیت می‌باشد. در راستای توسعه شیوه های جدید اعطای تسهیلات به دانشجویان با هدف افزایش کیفیت خدمات، تلاش در جهت کسب منابع مالی جدید برای استمرار ارائه خدمات با کیفیت به دانشجویان، انجام فعالیت های سرمایه گزاری و اقتصادی، به عنوان یکی از منابع تامین اعطای تسهیلات، چابک سازی صندوق در فرآیند ارائه تسهیلات و صدور مجوزها در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی، صندوق در شمول بند “ب” ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارگرفت و به منظور تحقق اهداف یادشده، آیین نامه های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی جدید صندوق توسط اعضای محترم هیات امنای صندوق تصویب و توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ابلاغ گردید.

 

    آخرین اخبار