شرح وظايف گروه فناوری اطلاعات (IT) صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

1) توسعه ارايه خدمات الكترونيك به كليه متقاضيان به منظور افزايش درآمد، كاهش هزينه‌ها و تسهيل و تسريع امور با توسعه امكانات فناوري اطلاعات(IT) صندوق در راستاي دولت الكترونيك.

2) ارايه خدمات الكترونيك به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در امر پرداخت تسهيلات به دانشجويان.

3) پيش‌بيني نيازها، پشتيباني و اعمال نظارت بر امور سخت‌افزار، نرم‌افزارها و شبكه رايانه‌اي صندوق.

4) اقدام و نظارت بر حفظ اطلاعات و اسناد موجود در بانكهاي اطلاعاتي سرورهاي(Server) صندوق.

5) پشتيباني، توسعه و نظارت بر امور وب سايت صندوق.

6)‌توسعه سيستم اتوماسيون بابت انجام مكاتبات و بايگاني الكترونيكي مدارك و اسناد.

7) نظارت بر راهبري و مديريت شبكه داخلي صندوق و ارتباط آنها با اينترنت و اينترانت كشور در ارايه خدمات به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ساير سازمان‌هاي متقاضي.

8)ايجاد امكانات فناوري نوين (سخت افزار و نرم افزار) براي معاونت اقتصادي و سرمايه‌گذاري و معاونت تسهيلات صندوق ، بمنظور كسب درآمد اختصاصي و افزايش آن.