شرح وظايف مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی  صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت

كسب درآمــد اختصاصـي از محل فعاليـت‌هاي اقتصادي و سرمايـه‌گذاري، براي پرداخت تسهيلات به دانشجويان از تكاليف قانوني صندوق بوده و شرح وظايف معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري عبارت است از:

1-انجام فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد درآمد براي نيل به خودكفايي صندوق با سرمايه گذاري از محل وجوه مازاد صندوق در راستاي سيا ست هاي كلان صندوق.( به استناد ماده 3 قانون تشكيل صندوق و بند ط ماده 3 اساسنامه صندوق و ماده42 آيين نامه مالي و معاملاتي صندوق)

2-برنامه ريزي ، تدوين و اجراي طرحهاي سرمايه گذاري به منظور افزايش درآمد اختصاصي صندوق با هماهنگي ساير واحدها بصورت كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت.

3-نظارت بر اجراي طرحهاي سرمايه گذاري در حوزه هاي ذيربط  شامل:

تجارت الكترونيك، گردشگري و هتلداري،  معاملات بورس، سهام و اوراق بهادار،  خريد ،ساخت و فروش پروژه‌هاي عمراني ،  خدمات نوين كسب درآمد(بيمه و...)

4-مديريت و نظارت بر روند  عمليات تجارت الكترونيك شامل:

برنامه ريزي در خصوص تهيه اقلام كمك آموزشي وپزشكي مورد نياز دانشجويان، انجام معاملات با شرکتهای فروشنده تجهیزات پزشکی به منظور خرید و تامین اقلام مورد نیاز فروشگاه تجارت الكتونيك،  بازدید دوره ای از دانشگاههای علوم پزشکی به منظور بازاریابی،توسعه كمي و كيفي  سایت تجارت الکترونیک، برنامه ریزی در جهت دستیابی به بازار فروش آزاد، بازديد از نمايشگاههاي تجهيزات پزشكي و ساير نمايشگاههاي مرتبط و تنظيم اسناد مالی مربوط به تجارت الكترونيك.

5- مديريت و نظارت بر روند  امور گردشگري وهتلداري شامل:

برگزاري جلسات با سازمانها، شرکتها و ارگان دولتی و غیردولتی به منظور جذب مشتری برای مجتمع آموزشي ،فرهنگي و ورزشي مجتمع خزرآباد ساري، نظارت بر تنظیم قراردادهای في ما بین صندوق با اشخاص ثالث و سازمانها در خصوص استفاده از امکانات مجتمع، نظارت بر خرید های مجتمع(اقلام و...)، برنامه ریزی در خصوص چگونگی برگزاری دوره های میهمان پذیری در طول سال بمنظور بالا بردن رضایت مندی مشتریان از امکانات و خدمات مجتمع، تجهيزو توسعه كمي و كيفي مجتمع ، انجام  فعاليتهاي جديد گردشگري(عقد قرارداد هتل در مشهد و...) و تنظيم اسناد مالی مربوط به اين امور.

   6- مديريت و نظارت بر روند  امور معاملات بورس، سهام و اوراق بهادار شامل:

نظارت بر عمليات  خریدو فروش سهام و اوراق بهادار، اخذ مشاوره از شرکتهای مجرب در امر بورس به منظور بالا بردن ارزش سبد سهام صندوق، مديريت فروش سهام های کم سود و ضررده صندوق با سهام های پر سود و تنظیم اسناد مالی مربوط به اين امور.

7- مديريت و نظارت بر روند  امور خريد ،ساخت و فروش پروژه‌هاي عمراني شامل:

تشكيل جلسات دفتر فنی طرحهاي عمراني، برگزاري جلسه با پیمانکاران و مجریان پروژه های عمرانی، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده با پیمانکاران، بازديد مستمر از پروژه های عمرانی، تنظیم قراردادهای في مابین صندوق با پیمانکاران و مجریان، نظارت بر خرید اقلام و کالاهای مورد نیاز برای پروژه ها، تنظیم و بررسی اسناد مالی مربوط به خریدها و هزینه های صورت گرفته در پروژههای عمرانی، اقدام بابت فروش ويا  اجاراه دادن پروژه هاي ساخته شده، رسیدگی به امور مربوط به واحدهای مسکونی اجاره داده شده تنظیم اجاره نامه، اخذ اجاره و ....

8-تهيه و تنظيم بخشنامه هاي ابلاغي به دانشگاه هاي علوم پزشكي در خصوص وام خريد كالا از طريق تجارت الكترونيك صندوق با هماهنگي با معونت تسهيلات صندوق.

9-انجام مقدمات قانوني بابت مناقصات و مزايده هاي فروش مربوط به سرمايه گذاري با همكاري مديريت منابع و پشتيباني صندوق.