شرح وظایف روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

1-هماهنگی جهت برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی به منظور تشریح فعالیت ها و اقدامات صندوق با نظر ریاست ؛

2- دریافت پیشنهاد ، انتقادها و نقطه نظرات به منظور انعکاس آن  به ریاست و کارشناس نظارت ، ارزیابی و تعالی سازمانی صندوق ؛

3-ایجاد ارتباط با دفتر روابط عمومی وزارت بهداشت به منظور تبادل اخبار و اطلاعات ؛

4-بررسی نشریات ، کتب و مقالات و سایت های خبری در خصوص اخبار مربوط به صندوق و دسته بندی و  اطلاع آن به ریاست و مدیران ذیربط ؛

5-تهیه اخبار و اطلاعات لازم و استفاده از برنامه های تبلیغاتی در جهت معرفی صندوق؛

6-تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاع رسانی برای کارکنان ؛

7-هماهنگی برای برگزاری مراسم ها، ویژه  سخنرانی ها ، جشن ها و فعالیت های مذهبی و ملی با نظر ریاست از طریق مبادی مربوطه ؛

8-انجام کلیه امور تشریفاتی و استقبال و بدرقه میهمانان ریاست از طریق مبادی مربوطه ؛

9-جمع آوری اخبار لازم از فعالیت های صندوق از حوزه های ذیربط جهت درج در وب سایت صندوق ؛

10-کمک در تهیه و چاپ گزارش عملکرد صندوق ؛

11-برنامه ریزی برای انجام تبلیغات فرهنگی محیطی در مناسبت های مختلف در ایام سال؛

12-انجام امور چاپ آگهی؛

13-ایجاد ارتباط دو سویه بین مدیران و کارکنان و ریاست.