معرفی مدیر تسهیلات دانش آموختگان

 

 

اداره امور دانش آموختگان

 

شرح وظایف :

– وصول مطالبات تسهیلات اعطایی از دانش آموختگان و بدهکاران صندوق و نظارت بر امور آن

– صدور تسویه حساب نهایی استفاده کنندگان از تسهیلات و وام ها

– صدور هرگونه مجوز مشروط برای دانش آموختگان برای ارائه به سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی نظیر  سازمان نظام پزشکی(برای دریافت شماره نظام) ، اداره کل صدور پروانه ها (برای دریافت پروانه کار) معاونت درمان دانشگاه ها(برای دریافت پروانه کار در محیط درمانی) ، معاونت آموزشی دانشگاه ها(برای ادامه تحصیل یا ارائه گواهی موقت)

– نظارت بر امور و فرآیندهای صدور مجوزها

-تهیه و تدوین برنامه برای افزایش میزان دریافت اقساط  تسهیلات اعطایی و وصول مطالبات در جهت افزایش درآمد اختصاصی صندوق

– تهیه و تدوین قوانین و مقرارت،آیین نامه ها و دستورالعمل و بخشنامه های اجرایی در زمینه بازپرداخت تسهیلات اعطایی

– انجام مکاتبات با کلیه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی به منظور شناسایی محل کار دانش آموختگان و شناسایی بدهکاران صندوق به منظور استرداد تسهیلات اعطایی با برنامه ریزی و انجام ماموریت های بازدید از دانشگاه ها

– رسیدگی به اسناد و مدارک مالی مربوط به بازپرداخت تسهیلات اعطایی

 

 

 مرحله دوم ثبت نام وام ویژه دستیاری آغاز شد
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد:

مرحله دوم ثبت نام وام ویژه دستیاری آغاز شد

دکتر تدین معاون صندوق رفاه دانشجویان ضمن بیان اینکه ثبت نام مرحله اول وام دستیاری برای دانشجویان متاهل ورودی ۹۶ و قبل از آن تا ۲۰ آبان ادامه دارد از اغاز مرحله دوم ثبت نام وام دستیاری از ۲۰ آبان ماه برای تمامی دانشجویان ورودی ۹۶ و قبل از آن خبر داد.

ثبت نام وام دستیاری آغاز شد/ ابلاغ شیوه نامه اعطای وام
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد:

ثبت نام وام دستیاری آغاز شد/ ابلاغ شیوه نامه اعطای وام

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام وام دستیاری خبر داد و گفت: شیوه نامه اعطای وام این هفته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد و از ‌این ماه دانشجویان معرفی شده می‌توانند برای افتتاح حساب و دریافت وام اقدام کنند

آخرین اخبار