پورتال تسهیلات دانشجویی

اخبار اختصاصی

 خرید خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 01 بهمن 1399

در جلسه مسئولین دانشگاه بجنورد با رئیس صندوق رفاه مطرح شد:

خرید خوابگاه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

تکمیل خوابگاه نیمه کاره بجنورد و خرید خوابگاه در اسفراین در دستور کار صندوق رفاه 27 دی 1399

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در سفر به استان های خراسان شمالی و رضوی مطرح کرد:

تکمیل خوابگاه نیمه کاره بجنورد و خرید خوابگاه در اسفراین در دستور کار صندوق رفاه

 بازدید از شبکه‌های بهداشت و درمان قائم شهر و سوادکوه 17 دی 1399

سفر ناظر عالی وزارت بهداشت و رئیس صندوق رفاه دانشجویان به استان مازندران

بازدید از شبکه‌های بهداشت و درمان قائم شهر و سوادکوه

آخرین اخبار